Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή

Η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή

Α΄ Κυριακή Των Νηστειων

Κυριακή της Ορθοδοξίας

Β΄ Κυριακή Των Νηστειων

Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά

Γ΄ Κυριακή Των Νηστειων

Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως

Δ΄ Κυριακή Των Νηστειων

Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος

Ε΄ Κυριακή Των Νηστειων

Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας