Διαδικτυακά μαθήματα

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ο άγιος μεγαλομάρτυς Μηνάς

Περιέχει παρουσίαση, ερωτήσεις κατανόησης, ύμνους και παιχνίδια για παιδιά.

Η δύναμη της πίστης στο Θεό

Περιέχει διδακτικές ιστορίες από την Παλαιά Διαθήκη και το Γεροντικό, ερωτήσεις κατανόησης, ύμνους και παιχνίδια για παιδιά.

Το δικό μας και το ξένο

Περιέχει διδακτικές ιστορίες από την Παλαιά Διαθήκη και το Γεροντικό, ερωτήσεις κατανόησης, ύμνους και παιχνίδια για παιδιά.

Οσία Μαρία η Αιγυπτία

Περιέχει παρουσίαση με το βίο της Οσίας Μαρίας, ερωτήσεις κατανόησης, ύμνους και παιχνίδια για παιδιά.

Σάββατο του Λαζάρου

Περιέχει παρουσίαση, ερωτήσεις κατανόησης, ύμνους και παιχνίδια για παιδιά.

Η Ανάσταση του Χριστου

Περιέχει παρουσίαση με το βίο της Οσίας Μαρίας, ερωτήσεις κατανόησης, ύμνους και παιχνίδια για παιδιά.

Κυριακή του Θωμά

Περιέχει παρουσίαση, ερωτήσεις κατανόησης, ύμνους και παιχνίδια για παιδιά.