Διαδικτυακά μαθήματα

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Οσία Μαρία η Αιγυπτία

Περιέχει παρουσίαση με το βίο της Οσίας Μαρίας, ερωτήσεις κατανόησης, ύμνους και παιχνίδια για παιδιά.

Σάββατο του Λαζάρου

Περιέχει παρουσίαση, ερωτήσεις κατανόησης, ύμνους και παιχνίδια για παιδιά.

Η Ανάσταση του Χριστου

Περιέχει παρουσίαση με το βίο της Οσίας Μαρίας, ερωτήσεις κατανόησης, ύμνους και παιχνίδια για παιδιά.

Κυριακή του Θωμά

Περιέχει παρουσίαση, ερωτήσεις κατανόησης, ύμνους και παιχνίδια για παιδιά.