Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΕΒΒΩΡΑΣ

Πατήστε στα βελάκια (δεξιά - αριστερά ) πάνω στην εικόνα η στις τελίτσες για να μεταβείτε στην επόμενη παρουσίαση.

Ο Αββάς Βησσαρίων βάδιζε κάποτε στην παραλία, στην άκρη της θάλασσας, συντροφιά με έναν από
τους μαθητές του, τον αββά Δουλά. Λέει ο μαθητής στο δάσκαλο:

- Δάσκαλε, διψώ πολύ.

Ο αββάς Βησσαρίων, αφού έκανε προσευχή, του είπε:

- Πιες από τη θάλασσα!

Ο μαθητής πραγματικά έσκυψε στη θάλασσα, ήπιε και διαπίστωσε ότι το νερό σ’ αυτό το σημείο είχε
γίνει γλυκό.Από το φόβο του ο μαθητής μήπως ξαναδιψάσει, γέμισε ένα κανατάκι που είχε μαζί του. Ο γέροντας που τον είδε, του είπε:

-Γιατί το γέμισες με νερό

Του απαντά ο μαθητής:

-Συγχώρεσέ με γέροντα, αλλά το έκανα μήπως και
ξαναδιψάσω.

Και του απαντά ο γέροντας:

- Αν έχεις πίστη στο Θεό κι εδώ που έγινε γλυκό το νερό είναι ο Θεός,
και παρακάτω, ο Θεός, και παντού ο Θεός. Γι’ αυτό, να του έχεις εμπιστοσύνη!

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ερώτηση 1

Γιατί ο λαός του Ισραήλ υποδουλώθηκε στο Γιεβίν και τον Σισσάρα;

Διότι έχασε την πίστη στον αληθινό Θεό. Όταν κανείς ξεχνά το Θεό είτε υποδουλώνεται στα λάθη και τις αμαρτίες του ή προχωρά με μόνο του ενδιαφέρον τον εαυτό του

Ερώτηση 3

Κανονικά έπρεπε να νικήσουν οι Ισραηλίτες τους στρατιώτες του Σισσάρα;

Οχι διότι αυτοί είχαν άρματα και όπλα και στρατό περισσότερο. Η πίστη στο Θεό όμως τους έδωσε μεγάλη δύναμη

Ερώτηση 5

Ποιο είναι το πραγματικό νόημα της πίστης;

Η εμπιστοσύνη και η ζωή μέσα στην Εκκλησία και ο Θεός θα μας βοηθήσει και στις δυσκολίες μας

Ερώτηση 2

Τι έσπρωχνε τη Δεββώρα να ξεσηκώσει τον λαό του ǿσραήλ;

 

Η πίστη στον αληθινό Θεό. Ο Θεός σ’ αυτούς που πιστεύουν δίνει μεγάλη δύναμη

Ερώτηση 4

Η πίστη είναι μόνο για τους μεγάλους;

Οχι και για μας τα παιδιά, και για τους άντρες και για τις γυναίκες, για όλους γενικά

Ερώτηση 6

Τί ήθελε να διδάξει ο Αββάς στον μαθητή του στην ιστορία του γεροντικού;

Να έχει πίστη και εμπιστοσύνη στο Θεό

Ἀγγελικαὶ Δυνάμεις ἐπὶ τὸ μνῆμά σου

Ἀγγελικαὶ Δυνάμεις ἐπὶ τὸ μνῆμά σου καὶ οἱ φυλάσσοντες ἀπενεκρώθησαν καὶ ἵστατο Μαρία ἐν τῷ τάφῳ, ζητοῦσα τὸ ἄχραντόν σου σῶμα. Ἐσκύλευσας τὸν ᾍδην, μὴ πειρασθεὶς ὑπ' αὐτοῦ, ὑπήντησας τῇ Παρθένῳ, δωρούμενος τὴν ζωήν, ὁ ἀναστὰς ἐκ των νεκρῶν, Κύριε δόξα Σοι.

Απολυτίκιο Αγίου Νεκταρίου

Σηλυβρίας τὸν γόνον καὶ Αἰγίνης τὸν ἔφορον, τὸν ἐσχάτοις χρόνοις φανέντα ἀρετῆς φίλον γνήσιον, Νεκτάριον τιμήσωμεν πιστοί, ὡς ἔνθεον θεράποντα Χριστοῦ, ἀναβλύζει γὰρ ἰάσεις παντοδαπὰς τοῖς εὐλαβῶς κραυγάζουσι. Δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι Χριστῷ, δόξα τῷ σὲ θαυματώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ πᾶσιν ἰάματα.

Παζλ

ΟΔΗΓΙΕΣ

Μετακινήστε τα κομμάτια του παζλ μέσα στο γκρι πλαίσιο για να αποκαλύψετε την εικόνα. Όταν 2 κομμάτια είναι γειτονικα και τα φέρετε διπλα το ένα στο άλλο θα ενωθούν. Για ΒΟΗΘΕΙΑ πατήστε στα κουμπάκια που φαίνονται κάτω αριστερά στο πλαίσιο για να αποκαλυφθεί η εικόνα που προσπαθείτε να κάνετε.

ΔΙΚΑΙΗ ΔΕΒΒΩΡΑ

Ασκητής

Η εκκλησία μας

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Σχέδια ζωγραφικής για εκτύπωση

Η δίκαιη και προφήτης Δεββώρα

Πατήστε πάνω στην εικόνα για να την δείτε σε κανονικό μέγεθος.

ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Πατήστε πάνω στην εικόνα για να την δείτε σε κανονικό μέγεθος.

Βασιλεύ Ουράνιε

Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε,

τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας,

ὁ πανταχοῦ παρών, καὶ τὰ πάντα πληρῶν,

ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν, καὶ ζωῆς χορηγός,

ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν,

καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος,

καὶ σῶσον, Ἀγαθέ, τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Βασιλιὰ οὐράνιε, Παράκλητε, Πνεῦμα Ἅγιο,

ποὺ ἀπὸ Σένα πηγάζει ἡ ἀλήθεια·

ποὺ βρίσκεσαι παντοῦ καὶ μὲ τὴν παρουσία Σου γεμίζεις τὰ πάντα·

Ἐσὺ ποὺ εἶσαι ὁ θησαυρὸς καὶ ἡ πηγὴ κάθε ἀγαθοῦ καὶ δωρίζεις τὴ ζωή,

ἔλα καὶ κατοίκησε μέσα μας,

καὶ καθάρισέ μας ἀπὸ τὰ στίγματα τῆς ἁμαρτίας

καὶ σῶσε, Πανάγαθε, τὶς ψυχές μας.