Κατασκηνωτική περίοδος Κοριτσιών 2020

Σε αυτή την σελίδα μπορείτε να πραγματοποιήσετε ηλετρονική δήλωση κατασκηνωτή. Διαβάστε με προσοχή τις οδηγίες υποβολής της δήλωσης!

1) Συμπληρώστε τα στοιχεία με ελληνικούς χαρακτήρες όπως αναγράφονται σε δημόσια έγγραφα.

2) Βεβαιωθείτε πως έχετε βάλει έγκυρη διεύθυνση email στο αντίστοιχο πεδίο καθώς αφού πατήστε υποβολή, σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα σας σταλεί email επιβεβαίωσης εγγραφής μαζί με ένα επισυναπτόμενο αρχείο συμπληρωνένο με τα στοιχεία του κατασκηνωτή.

3) Η παρούσα δήλωση δεν αποτελεί υπεύθυνη δήλωση υπογρεγραμμένη από τον γονέα! Η καταγραφή του κατασκηνωτή έχει γίνει αλλά η δήλωση πρέπει να παραδοθεί είτε με email στην διεύθυνση agiosminas.church@gmail.com με θέμα ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ_ΑΙΤΗΣΗ είτε στον πατέρα Κωνσταντίνο Αγγελόπουλο. προϊστάμενο του ναού.

4) Για απορίες σχετικά με την υποβολή ή κάποια δυσλειτουργία της πλατφόρμας, απευθυνθείτε και πάλι στην ηλεκτονική διεύθυνση agiosminas.church@gmail.com με θέμα ΑΠΟΡΙΑ_ΥΠΟΒΟΛΗΣ ή ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ αντίστοιχα και θα φροντίσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας ώστε να λυθεί το οποιοδήποτε πρόβλημα!