Οσία Μαρία η Αιγυπτία

Πατήστε στα βελάκια (δεξιά - αριστερά ) πάνω στην εικόνα η στις τελίτσες για να μεταβείτε στην επόμενη παρουσίαση.

Παιχνίδι ερωτήσεων

Quiz ερωτήσεις από το βίο της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας

Που μεγάλωσε η μικρή Μαρία;
Πως πέρασε τα νεανικά της χρόνια;
Γιατί μπήκε στο καράβι για να ταξιδέψει στα Ιεροσόλυμα;
Γιατί δε μπορούσε να μπεί στο Ναο;
Τι έκανε όταν κατάλαβε ότι δε μπορεί να μπεί στο ναό;
Που της υπέδειξε η Παναγία να παει για να βρεί ανάπαυση;
Πόσα χρόνια έζησε στην έρημο ασκητικά;
Ποιός άγιος συνάντησε την οσία Μαρία στην έρημο;
Τι παρακάλεσε τον άγιο μετά την εξομολόγησή της;
Πότε εορτάζει την μνήμη της οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας η Εκκλησία;
Quiz ερωτήσεις από το βίο της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας
You got {{userScore}} out of {{maxScore}} correct
{{title}}
{{image}}
{{content}}

ΥΜΝΟΙ

Ταῖς πρεσβείαις

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, Σῶτερ, σῶσον ἡμᾶς.

Με τις πρεσβείες της Θεοτόκου σώσε μας, Σωτήρα Χριστέ.

Κύριε τῶν Δυνάμεων

Κύριε τῶν Δυνάμεων, μεθ᾿ ἡμῶν γενοῦ, ἄλλον γὰρ ἐκτός Σου βοηθὸν ἐν θλίψεσιν οὐκ ἔχομεν. Κύριε τῶν Δυνάμεων, ἐλέησον ἡμᾶς.

Κύριε των Δυνάμεων, στάσου πλάι μας, διότι άλλον συμπαραστάτη εκτός από εσένα, στις θλίψεις μας, δεν έχουμε. Κύριε των Δυνάμεων, ελέησέ μας.

Οσία Μαρία η Αιγυπτία

Σύντομος βίος της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας

Το σπήλαιο όπου έζησε η οσία Μαρία η Αιγυπτία

ΓΡΙΦΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Γρίφος 1

Τι έχει πόλεις χωρίς σπίτια, δάση χωρίς δέντρα και ποτάμια χωρίς νερό;

«Η ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΡΗΣΗ»

Έχει κάποιος κρασί και θέλει να δώσει στο φίλο του 1 λίτρο. Πώς μπορεί να το κάνει αυτό χρησιμοποιώντας μόνο ένα δοχείο των 5 λίτρων και ένα των 3 λίτρων;

(στα δοχεία δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κλίμακα)

Πρώτα θα γεμίσει το δοχείο των 3 λίτρων. Μετά θα αδειάσει τα 3 λίτρα στο δοχείο των 5 λίτρων. Στη συνέχεια θα γεμίσει και πάλι το δοχείο των 3 λίτρων και θα αδειάσει στο δοχείο των 5 λίτρων τόσο κρασί, ώστε να το γεμίσει (χωρούσε 2 λίτρα ακόμη για να γεμίσει). Έτσι θα μείνει στο δοχείο των 3 λίτρων ακριβώς 1 λίτρο.

«ΤΟ ΝΟΥΦΑΡΟ»

Ένα νούφαρο κάθε μέρα διπλασιάζεται σε μέγεθος και την 100η μέρα κάλυψε ολόκληρη την επιφάνεια μιας λίμνης. Να βρείτε ποια μέρα είχε καλύψει τη μισή λίμνη.

Αν το νούφαρο διπλασιάζεται κάθε μέρα, θα καλύψει το βάλτο την παραμονή της μέρας που τον γεμίζει ολόκληρο. Άρα καλύπτει το μισό βάλτο την 99η μέρα.

«ΤΑ ΚΙΛΑ»

Ένα τούβλο ζυγίζει ένα κιλό και μισό τούβλο. Πόσα κιλά ζυγίζουν τα δύο τούβλα;

Tα δύο τούβλα ζυγίζουν 4 κιλά. Επειδή ένα τούβλο ζυγίζει ένα κιλό και μισό τούβλο, άρα αν αφαιρέσουμε μισό τούβλο από το κάθε δίσκο της ζυγαριάς, θα βρούμε πως το μισό τούβλο ζυγίζει ένα κιλό οπότε τα δύο τούβλα ζυγίζουν 4 κιλά.

Γρίφος 2

Ποιό πτηνό λέμε ότι κρυώνει;

«ΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ»

Κάθε πρωί, ένας μαθητής που μένει στο 8ο όροφο μιας πολυκατοικίας, κατεβαίνει με το ασανσέρ τους 8 ορόφους και πηγαίνει στο σχολείο. Κάθε μεσημέρι, όταν επιστρέφει από το σχολείο, ανεβαίνει με το ασανσέρ μέχρι τον 6ο όροφο και συνεχίζει με τις σκάλες. Γιατί συμβαίνει αυτό;

Αυτό συμβαίνει γιατί ο μαθητής δεν έφθανε το κουμπί του 7ου και του 8ου ορόφου.

«ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ»

Ο Γιάννης έχει 20 ευρώ περισσότερα από τη Γεωργία. Αν στα μισά του χρήματα προσθέσει 10 ευρώ, τότε θα έχει τόσα χρήματα όσα η Γεωργία. Πόσα χρήματα έχει ο καθένας;

Στα μισά χρήματα του Γιάννη προσθέτουμε 10 ευρώ και βρίσκουμε τα χρήματα της Γεωργίας. Στη συνέχεια, στο προηγούμενο ποσό προσθέτουμε 20 ευρώ επιπέον και βρίσκουμε τα χρήματα που έχει συνολικά ο Γιάννης. Άρα το συνολικό ποσό του Γιάννη το βρίσκουμε αν στα μισά του χρήματα προσθέσουμε 30 ευρώ. Οπότε, τα μισά χρήματα του Γιάννη είναι 30 ευρώ, κατά συνέπεια έχει συνολικά 60 ευρώ. Άρα η Γεωργία έχει 60-20=40 ευρώ.

«ΑΓΩΝΑΣ ΤΕΝΙΣ»

Δύο παιδιά παίζουν τένις. Έπαιξαν πέντε σετ και το κάθε παιδί κέρδισε τρία σετ. Πώς έγινε αυτό;

Τα δύο παιδιά δεν έπαιζαν στον ίδιο αγώνα.

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Κύριε, ὁ Θεός ἡμῶν, ἡ ἐλπίς πάντων τῶν περάτων τῆς γῆς˙
ὁ τῶν χειμαζομένων λιμήν, ῥύστης τε καί σωτήρ˙
ὁ μή ἐῶν ἡμᾶς πειρασθῆναι ὑπέρ ὅ δυνάμεθα˙
ὁ ποιῶν σύν τῷ πειρασμῷ καί τήν ἔκβασιν τοῦ δύνασθαι ἡμᾶς ὑπενεγκεῖν.

Πρόσδεξαι πάντας ἡμᾶς προσπίπτοντας ἐν μετανοίᾳ τοῖς οἰκτιρμοῖς Σου.
Πολλαί γάρ θλίψεις καί ὠδῖναι εὗρον ἡμᾶς καί πικρίᾳ πολλῇ συνεχόμεθα,
ἀλλά μή παραδῷς ἡμᾶς εἰς τέλος ὁ τῶν Πατέρων Θεός.

Ἐπάκουσον τῆς δεήσεως ἡμῶν καί ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπό πάσης ἀσθενείας,
λοιμοῦ τε καί θλίψεως, ὅτι ἐπί σοί πεποίθαμεν τῷ ζῶντι Θεῷ.

Σόν γάρ ἐστι τό ἐλεεῖν καί σῴζειν ἡμᾶς ὁ Θεός ἡμῶν
καί σοί τήν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρί καί τῷ Υἱῷ καί τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι,
νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ

Κύριε, που είσαι ο Θεός μας, η ελπίδα όλου του κόσμου˙
το λιμάνι όσων βασανίζονται, 
ο λυτρωτής και σωτήρας˙ 
Εσύ που δεν επιτρέπεις να δοκιμαστούμε περισσότερο από όσο μπορούμε˙ 
Εσύ που μαζί με τον πειρασμό φέρνεις και το τέλος του πειρασμού, ώστε να μπορούμε να τον υποφέρουμε.


Δέξου με ευσπλαχνία όλους εμάς που γονατίζουμε μπροστά Σου μετανοημένοι.
Διότι πολλές θλίψεις και 
έντονοι πόνοι μάς βρήκανε και έχουμε γεμίσει με πολλή πίκρα, αλλά μη μας αφήσεις να χαθούμε, Θεέ των πατέρων μας.

Άκουσε προσεκτικά τις προσευχές μας και γλίτωσέ μας από κάθε ασθένεια, επιδημία και θλίψη, διότι έχουμε τις ελπίδες μας σε Εσένα, τον ζωντανό Θεό.

Διότι 
Εσύ μας ελεείς και μας σώζεις, Θεέ μας, και Εσένα δοξάζουμε, τον Πατέρα και τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και στους απέραντους αιώνες.