Υποσελίδα 1

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών

Μπορείτε να ενημερωθείτε για το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών του Ιερού Ναού μας, επιλέγοντας πάνω στο κουμπί Μετάβαση στο Πρόγραμμα.

Μεγάλη Τεσσαρακοστή

Μπορείτε να μεταβείτε στα κείμενα για την Μεγάλη Τεσσαρακοστή, επιλέγοντας πάνω στο κουμπί Μετάβαση στα κείμενα.

Διαδικτυακό κατηχητικό υλικό

Μπορείτε να δείτε το διαδικτυακό κατηχητικό υλικό, επιλέγοντας πάνω στο κουμπί Μετάβαση στο κατηχητικό υλικό.