Καταυγαζόμενοι  από το φως της ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ, ας βιώσουμε την χαρά στην κάθε συνάντηση με τους πάντες και τα πάντα !!
 Η επί γης πορεία του Χριστού κι η ανάστασή Του ας σπάσει τους φραγμούς της ξεχωριστότητας και ας φέρει την παραδείσια χαρά.
Είμαστε γεννημένοι από αγάπη και χαρά, προορισμένοι για αγάπη και χαρά!
Το «Χριστός Ανέστη!», το αδιανόητο της Ανάστασης, είναι η πιο χαρμόσυνη είδηση για το ανθρώπινο γένος! Είδηση που αν την αφήναμε να μας διαποτίσει, θα βλέπαμε τον κόσμον όλο με άλλα μάτια!
Όπως τον βλέπουν και τον ζούν οι άγιοι, οι δικαιοι, οι τρελαμένοι από Θεία Χαρη!
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!! ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ
…και τα πάντα πεπλήρωται Φωτός!!!
ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΩΝ ΜΗΝΑ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΚΑΙ ΒΙΚΕΝΤΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ