Η αξία της Υπεραγίας Θεοτόκου

Panagia_h_Gorgouphkoos_06

Γέροντος Εφραίμ Φιλοθεΐτη

Ας προσπέσωμεν εις την ουράνιον Άνασσαν, την άχραντον Θεοτόκον, την γοργοεπήκοον Κόρην, ίνα μας βοηθήση, «διότι ουδείς προστρέχων επ’ Αυτή εκπορεύεται κατησχυμμένος, αλλ’ αιτείται την χάριν και λαμβάνει το δώρημα προς το συμφέρον της αιτήσεως». Μετά Θεόν Αυτή μόνη δύναται να μας βοηθήση, ας ελπίζωμεν και δεν θα καταισχυνθώμεν.

Ομιλία του γέροντα Εφραίμ ” Η αξία της Υπεραγίας Θεοτόκου”

 

Πηγή Κειμένου : Ιστολόγιο Εlder Εphraim Αrizona