ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΗΜΕΡΑ

Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Αναστάσεως ημέρα…

Χθες σταυρωνόμουν μαζί   με τον Χριστό, σήμερα δοξάζομαι μαζί Του.

Χθες νεκρωνόμουν μαζί Του, σήμερα ζωοποιούμαι μαζί Του.

Χθες θαπτόμουν μαζί Του, σήμερα ανασταίνομαι μαζί Του.

Όμως, ας καρποφορήσουμε στον Χριστό που για χάρη μας έπαθε και αναστήθηκε. Ίσως να νομίσετε πως μιλώ για χρυσάφι ή ασήμι ή υφά­σματα, ή για διαφανείς και πολύτιμους λίθους, δηλαδή τη ρευστή ύλη της γης, που μένει κάτω, της οποίας πάντοτε τό μεγαλύτερο μέρος κατέχουν οι κακοί, καί όσοι είναι δούλοι των γηίνων πραγμάτων και του κοσμοκράτορα.

Ας προσφέρουμε ως καρπούς τους ίδιους τους ε­αυτούς μας, που είναι το πολυτιμότερο και πιο αγαπητό κτήμα του Θεού. Ας αποδώσουμε στην εικόνα, που είναι ο Χριστός, το «κατ’ εικόνα» (Γεν. α’ 26), ας γνωρίσουμε το αξίωμά μας, ας τιμήσουμε το αρχέτυπο, δηλαδή τον Χριστό, ας γνωρίσουμε την δύναμη του μυστηρίου, και για χάρη τίνος πέθανε ο Χρι­στός.

Ας γίνουμε εμείς όπως ο Χριστός, αφού και ο Χριστός έ­γινε ένας από μας. Ας γίνουμε θεοί γι’ Αυτόν, επειδή και Εκείνος έγινε άνθρωπος για χάρη μας. Έλα­βε το κατώτερο, για να μας δώσει το καλύτερο. Έγινε φτωχός, για να πλουτίσουμε εμείς με τη φτώχεια Του (Β’ Κορ. η’ 9). Έλαβε μορφή δούλου (Φιλιπ. β’ 7), για να απολαύσουμε εμείς την ελευθερία. Κατέβηκε για να υψωθούμε. Υπέμεινε πειρασμούς, για να νικήσουμε τους πειρασμούς. Υπέμεινε την ατίμωση, για να μας δοξάσει. Πέθανε, για να μας σώσει. Υψώθηκε, για να μας ελκύσει προς τον εαυτό Του, εμάς που βρισκόμασταν στην πτώση της αμαρτίας.

Ας δώσει ο καθένας τα πάν­τα. Ας δώσει ως καρπό τα πάντα στον Χριστό που έδωσε τον εαυτό Του λύτρο και αντάλλαγμα για χάρη μας (Ματθ. κ’ 28). Και δεν μπορεί κανείς να προσφέρει τίπο­τε καλύτερο από τον εαυτό του, αφού θα έχει εννοήσει το μυστήριο και θα έχει γίνει όλα όσα έγινε Εκείνος για χά­ρη μας.

 

Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, Εις το Άγιον Πάσχα (απόσπασμα)

Πηγή κειμένου : koutloumous.com