Τα κάλαντα του Αγίου Λαζάρου από τα κατηχητικά μας

Tα κάλαντα του Αγίου Λαζάρου από τα κατηχητικά μας

Επιλέξτε επάνω στην εικόνα για να ξεκινήσει το βίντεο.

Τα διαδικτυακά μας κατηχητικά συνεχίζονται. Στο δεύτερο μάθημα τα παιδιά μας ένωσαν τις φωνές τους ο καθένας από το σπίτι του για να σας ψάλουν τα κάλαντα του αγίου Λαζάρου.

Το Σάββατο του Λαζάρου

Επιλέξτε πάνω στην εικόνα για να δείτε το δεύτερο διαδικτυακό μάθημα 

για το Σάββατο του Λαζάρου.