Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς

Μακαριστός π. Συμεών Κραγιόπουλος

Θά εὐχαριστήσουμε τήν Παναγία μας, ἀλλά καί νά τή χαροποιήσουμε μέ τό νά ἀρχίσουμε νά σκεπτόμαστε καί νά ἐνεργοῦμε σωστά. Νά μετανοήσουμε δηλαδή γιά τίς ἁμαρτίες μας. Τά ἄλλα θά τά τακτοποιήσει ἡ Παναγία. Καί ἀρρώστιες θά θεραπεύσει καί ἄλλα προβλήματα θά λύσει. Ἐκεῖνα, καί νά μήν τήν παρακαλέσουμε, ὅταν χρειάζεται, τά κάνει. Τή σωτηρία ὅμως τῆς ψυχῆς δέν τή δίνει ὁ Θεός, ἄν δέν τόν παρακαλέσουμε νά μᾶς τή δώσει –δέν γίνεται ἀλλιῶς– ἄν δέν στραφοῦμε πρός τήν Παναγία: «Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς». Κατέβηκε ὁ οὐρανός στή γῆ, ἀνέβηκε ἡ γῆ στόν οὐρανό, κατέβηκε ὁ Θεός στή γῆ, ἀνεβαίνουν οἱ ἄνθρωποι στόν οὐρανό. Ὅλα ἔγιναν γιά νά σωθοῦμε. Καί ἐσύ ἁπλῶς νοιάζεσαι νά γιατρευτεῖ ἡ ἀρρώστια ἡ δική σου ἤ τοῦ ἀνθρώπου σου, νά λυθεῖ κάποιο πρόβλημά σου. Πρωτίστως νά νοιάζεσαι γιά τή σωτηρία σου καί τή σωτηρία τῶν δικῶν σου.

 

Πηγή κειμένου: agia-triada-panorama.gr/