Μεγάλη Τρίτη

Άγιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος

(Ματθ. 24, 36-26, 2)

Λαός, ιερείς και εξουσία των Ιουδαίων έχουν τώρα ακούσει, για τελευταία φορά, τους λόγους του Κυρίου στον Ναό. Οι λόγοι αυτοί αγκαλιάζουν τα πάντα: το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον.

Δια του ερωτήματος περί Ιωάννου του Βαπτιστού, ο Κύριος δίνει το μήνυμα ότι Αυτός είναι ο αληθινός Μεσσίας. Δια της παραβολής των δύο υιών, ο Κύριος υπονοεί ότι το Ισραήλ θα απορριφθεί και στη θέση του θα κληθούν οι Εθνικοί. Δια της παραβολής των γάμων του υιού του βασιλέως, διδάσκει ότι ακόμη και μεταξύ εκείνων που Τον προσεγγίζουν δεν είναι όλοι άξιοι, και ότι κάποιους θα τους εκβάλει στο σκότος το εξώτερο. Δια των απαντήσεων στα ερωτήματα περί των οφειλομένων στον Καίσαρα και περί της πρώτης εντολής, καθώς και με τον κριτικό Του λόγο, προσδιορίζει τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ζωής που οδηγεί στη σωτηρία.

Μεγάλη Τρίτη

Τέλος, κατ’ ιδίαν με τους μαθητές Του, προλέγει την καταστροφή της Ιερουσαλήμ και αποκαλύπτει το μυστήριο της Δευτέρας Αυτού Παρουσίας. Ήταν αρκετό να ακούσει κανείς προσεκτικά όλα αυτά, για να πεισθεί ότι Αυτός είναι όντως ο Σωτήρ του κόσμου, ο Χριστός, και να υποταχθεί στις εντολές και στη διδασκαλία Του. Ακόμη και σήμερα, δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για να αναζωογονήσουμε την πίστη μας στον Κύριο από την ανάγνωση των κεφαλαίων του Ευαγγελίου που περιγράφουν τα όσα διαδραματίστηκαν εκείνη την ημέρα.

Καθώς όμως ο Χριστιανός ανανεώνει την επίγνωση του τι πρέπει να γίνει και τι να προσδοκά, δια της μελέτης αναζωπυρώνει τον ζήλο του και εμπνέεται, ώστε να ομολογεί τον Κύριο όχι μόνον με τη γλώσσα, αλλά κυρίως με τα έργα του.

***

Τῆς ξηρανθείσης συκῆς διὰ τὴν ἀκαρπίαν

τὸ ἐπιτίμιον φοβηθέντες ἀδελφοί,

καρποὺς ἀξίους τῆς μετανοίας προσάξωμεν Χριστῷ,

τῷ παρέχοντι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

 

Άγιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος, Ψωμί για το ταξίδι: Οδοιπορικό Μεγάλης Τεσσαρακοστής, 1η έκδ., Αρμός, Αθήνα, 2012